Kontakt

SIPRON PLUS spol. s.r.o.
mapaKollárova 130
Liberec 6
460 06

IČO: 250 33 565
tel.: +420 777 752 572
+420 776 069 004
email: info@sipron-plus.cz

Stavební dozor

Stavební dozor - úspora nákladů

Provádíme stavební dozor, zahrnující autorský dozor i technický dozor na všech typech staveb. Dle potřeb sestavíme případně zkontrolujeme rozpočet a zajistíme výběrové řízení na dodavatele stavby. Pro případ realizace stavby více dodavateli, případně subdodavateli, provádíme v rámci stavebního dozoru koordinaci jednotlivých stavebních prací a dodávek. Díky důsledné kontrole dokážeme investorovi uspořit významnou část nákladů.

Sjednání nápravy při zjištění nedostatků

Dojde-li v průběhu provádění stavebního dozoru ke zjištění nedostatků, či dokonce závad stavebního díla, efektivně Vám zjednáme nápravu, překontrolujeme jakost stavebního díla a operativně vyřešíme technické problémy, přičemž sledujeme splnění termínů a vedeme kontrolní dny.

Pokud máte pro výkon stavebního dozoru dostatek podkladů jako jsou smlouvy o dílo, prováděcí dokumentace, garantujeme Vám hladký průběh a výborný výsledek finální stavby. Samozřejmostí je zajištení kolaudace a následné uvedení stavby do provozu.

Stavební dozor

  • autorský i technický dozor na všech typech staveb
  • sestavení, zkontrolování rozpočtu
  • výběrové řízení na dodavatele stavby
  • koordinace stavebních prací při více dodavatelích
  • úspora nákladů investorovi
  • efektivní náprava v případě zjištění nedostatku
  • hladký průběh
  • zajištění kolaudace a uvedení stavby do provozu