Kontakt

SIPRON PLUS spol. s.r.o.
mapaKollárova 130
Liberec 6
460 06

IČO: 250 33 565
tel.: +420 777 752 572
+420 776 069 004
email: info@sipron-plus.cz

Zaměření stávajícího stavu a pasport stavby

Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stavby - obsahuje popis stavby, jednotlivých konstrukcí a dále zjednodušené výkresy stavby s ověřenými a zaměřenými rozměry dílčích konstrukcí.

Pasport stavby se dělí na:

  • Převedení stávajících papírových podkladů dodaných investorem do digitální podoby - slouží pouze k orientačním úpravám objektu případně jako podklad pro ověření a vynesení skutečného stavu objektu.
  • Převedení stávajících papírových podkladů s doplněním a s kontrolou skutečného stavu
  • Zaměření a vynesení stávajícího stavu objektu bez doložených papírových podkladů do 2D digitální dokumentace.

Základním výstupem pasportu stavby jsou půdorysy, řez, pohledy, a fotodokumentace stavby. Jednotlivé specifické podrobnosti a části je možno řešit dle dohody s objednatelem díla. Detailnost a vynesení v měřítku dle domluvy s objednatelem. Ve velké míře se jedná o podrobné výkresy 1:50 sloužící jako podklady pro samotné stavební úpravy. Případně dokumentace v měřítcích 1:100 nebo u větších objektů 1:200 sloužících pouze jako podklady pro řízení s orgány samosprávy bez nutného zásahu do konstrukcí - odvíjí se od dalšího užití vytvořené stavební dokumentace.